Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

15/5/2014 Ε.Ο.Φ. ''Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων διερευνά την ασφάλεια φίλτρων αιμοκάθαρσης''

Φίλτρα αιμοκάθαρσης

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων διερευνά την ασφάλεια φίλτρων αιμοκάθαρσης

Ο ΕΟΦ ενημερώθηκε για προβλήματα που αφορούν σε συμβάματα τα οποία  παρατηρήθηκαν σε ασθενείς κατά την χρήση συγκεκριμένων φίλτρων αιμοκάθαρσης. Η ενημέρωση του ΕΟΦ έγινε αρχικά μέσω της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και ακολούθως μέσω της παραλαβής αναφορών ατομικών περιστατικών (Λευκών Καρτών). Ο ΕΟΦ ευαισθητοποιήθηκε άμεσα και προέβη στις ακόλουθες ενέργειες, επιπλέον των εκ του νόμου προβλεπόμενων διαδικασιών επιτήρησης της διερεύνησης των περιστατικών από τις κατασκευάστριες εταιρείες φίλτρων αιμοκάθαρσης:
1. Απεύθυνε ερώτημα προς τις αρμόδιες αρχές των χωρών μελών της Ε.Ε. προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν παρόμοιες αναφορές από τα εν λόγω προϊόντα στις χώρες της Ε.Ε.
2. Διερευνά την δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία θα ληφθούν από το τελικό σημείο χρήσης. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει διαπιστευμένο εργαστήριο στην Ελλάδα, διερευνάται η δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου από ανεξάρτητο εργαστήριο στην ΕΕ.
3. Συνέστησε ειδική Ομάδα Εργασίας Επαγρύπνησης Φίλτρων Αιμοκάθαρσης, αποτελούμενη από διακεκριμένους νεφρολόγους, μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, με σκοπό την διερεύνηση των αναφερθέντων ατομικών περιστατικών (Λευκές Κάρτες).
• Σημειώνεται ότι η Ομάδα Εργασίας έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση

Ενώ η διερεύνηση των περιστατικών συνεχίζεται, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά στους ιατρούς την ιδιαίτερη σημασία της υποβολής ατομικών αναφορών συμβαμάτων με τη χρήση της «Λευκής Κάρτας», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση

Από τη Διοίκηση…