Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

15/5/2014 Ι.Σ.ΞΑΝΘΗΣ ''ΠΑΥΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ''