Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

15/5/2014 Ι.Σ.ΠΑΤΡΩΝ ''Αδυναμία κάλυψης του πλήρους πακέτου υπηρεσιών υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τον ιδιωτικό τομέα''