Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

16/11/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.