Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

16/1/2013 Π.Ι.Σ. 1) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ