Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

16/12/2012 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ 17ης/12/12