Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

19/11/2012 Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ Απαιτούμε διευκρινήσεις σχετικά με την από 16/11/2012 ανακοίνωσή σας,αναφορικά με την εξόφληση των υφιστάμενων οφειλών

Δημοσιεύθηκε Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Αθήνα, 19.11.2012

                                  Α.Π. 33703

Προς ΕΟΠΥΥ
Δ/νση πληροφορικής-οικονομικές υπηρεσίες
Υπόψη Προέδρου:

Κου. Ελευθέριου Παπαγεωργόπουλου

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ!

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.11.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»

 

Στην ανακοίνωση σας από 16/11/2012 προς όλους τους πιστοποιημένους παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ για την αποτύπωση-καταχώρηση όλων των απαιτήσεων πριν την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ υπάρχουν οι κάτωθι παρατηρήσεις:

α) Δεν γίνεται καμιά αναφορά για τους παρόχους που είχαν σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία προ ΕΟΠΥΥ αλλά δεν συνέχισαν να έχουν μετά με τον ΕΟΠΥΥ. Οι συγκεκριμένοι πάροχοι δεν έχουν κωδικό για το e-dapy και άρα δεν έχουν δυνατότητα καταχώρησης των απαιτήσεων τους!Οφείλετε άμεσα να διευθετήσετε το καίριο τούτο ζήτημα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποβολής και από τους πιστοποιημένους γιατρούς.

β) Σε κάποια ταμεία (π.χ. ΟΠΑΔ, ΤΑΥΤΕΚΩ) δεν έχουν κοπεί ΑΠΥ από τους παρόχους μετά και από υπόδειξη των συγκεκριμένων ταμείων, αλλά και δυνάμει της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 22 του Ν. 3842/1010.Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνεται δεκτή η καταχώρηση μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβολής της αναλυτικής μηνιαίας κατάστασης.

γ) Για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που μπαίνει στον ΕΟΠΥΥ από 1/12/2012 θα γίνει η ίδια διαδικασία; Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί και να μπει σαν πεδίο στο e-dapy δεδομένου ότι τώρα δεν υπάρχει. Εάν δεν γίνει αυτό πως θα αναζητηθούν τα οφειλόμενα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από τους παρόχους αφού ο ΕΟΠΥΥ θα είναι καθολικός διάδοχος του συγκεκριμένου ταμείου.

 

       ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

          Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ          ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ