Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

19/11/2012 Ι.Σ.ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΧΩΡΩΝ ΕΟΧ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ