Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

20/05/2014 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Τελικές προσφορές των Ι.Ε.Ε.''

Αθήνα, 20/05/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας κοινοποιούμε τις τελικές προσφορές όλων των Ι.Ε.Ε. που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για να τις λάβετε υπόψη σας.


     Accurate (Μορφή pdf)
SOL – ΟΡΙΩΝ – EXPERT OPINION (Μορφή pdf)    
    MedNet (Μορφή pdf)
TCN (Μορφή pdf)   
    
                         Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
                    Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                                   Ιωάννης Καραμηνάς
                 Ιατρός Ακτινολόγος                                          Βιοχημικός