Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

21/11/2012 Ι.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Σε ερώτημαπου έθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (16-11-2012) η οποία καλεί τους γιατρούς να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά μέσω της e-ΔΑΠΥ τα οφειλόμενα σε αυτούς ποσά (πριν την έναρξη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) από τα ταμεία με τα οποία είχαν σύμβαση, ο Συλλογος έλαβε την εξής απάντηση:

1) Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους συμβεβλημένους (με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ιατρούς. Για τους υπόλοιπους θα βγει νέα ανακοίνωση. 
 

2) Για όσες απαιτήσεις δεν έχουν εκδοθεί αποδείξεις ή δεν έχουν δοθεί αριθμοί πρωτοκόλλου παρακαλώ προχωράτε στην καταχώρηση αφήνοντας κενά τα συγκεκριμένα πεδία.
 

Ευχαριστώ

Με εκτίμηση

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ