Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

22/11/2012 Ι.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Πειραιάς, 22-11-2012

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά ως θεματοφύλακας -εκ του θεσμικού του ρόλου- της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Περίθαλψης των Πολιτών, καθώς και της διαφύλαξης της απρόσκοπτης άσκησης της Ιατρικής στη χώρα μας, κάτι που διαφαίνεται από πολλά νομοθετήματα, ορισμένα των οποίων σας παραθέτουμε :

  • Ν. 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Άρθρο 3   παρ. 3 Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού

Ο ιατρός κατά την άσκηση της ιατρικής ενεργεί με πλήρη ελευθερία στο πλαίσιο των γενικά αποδεκτών κανόνων και μεθόδων της ιατρικής επιστήμης, όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Έχει δικαίωμα για επιλογή μεθόδου θεραπείας, την οποία κρίνει ότι υπερτερεί σημαντικά έναντι άλλης για τον συγκεκριμένο ασθενή με βάση τους σύγχρονους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και παραλείπει τη χρήση μεθόδων που δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση

  • Ευρωπαϊκός Χάρτης Ιατρικής Ηθικής ( επαναδιατυπώθηκε τον Ιούνιο του 2011 )

Άρθρο 3

Ο ιατρός παρέχει την απαραίτητη και καταλληλότερη περίθαλψη στον ασθενή χωρίς καμμία διάκριση

Άρθρο 12

Εάν οι ηθικές και τεχνικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στον ιατρό να ενεργεί με απόλυτη ανεξαρτησία, τότε ο ιατρός θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον ασθενή. Θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα του ασθενούς στη θεραπεία

Άρθρο 14

Ο ιατρός δεν θα πρέπει να ικανοποιεί αιτήματα για περίθαλψη, τα οποία ο ίδιος δεν εγκρίνει. Ωστόσο η άσκηση της Ιατρικής σχετίζεται με το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, την ψυχική αυτονομία και την ελευθερία επιλογής του ασθενούς

Επίσης βάσει της πρόσφατης (προηγούμενη εβδομάδα) Ευρωπαϊκής Απόφασης για την διασυνοριακή συνταγογράφηση, ως Κοινοτική Οδηγία πλέον θα αναγράφεται το φάρμακο με το grand name (εμπορική ονομασία).

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, εμμένοντας στις αποφάσεις του, συμφωνεί με την απόφαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τίθεται επικεφαλής, προστατεύοντας τα μέλη του για την μη αναγραφή της δραστικής ουσίας, αλλά της επιλογής του φαρμάκου που κρίνουν ανεμπόδιστα ως θεράποντες ιατροί, αναγράφοντας το φαρμακευτικό σκεύασμα (εμπορική ονομασία) που θεωρούν κατάλληλο. Χρησιμοποιώντας δε κάθε νόμιμο μέσο θα ακυρώσει οποιοδήποτε μέτρο που μπορεί να αποβεί αντίθετο προς όλα τα ανωτέρω.

Ως συμπέρασμα οι ιατροί-μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά αναγράφουν το φάρμακο (εμπορική ονομασία) για την προστασία της υγείας των πολιτών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά θα προστατεύσει τους ιατρούς, οι οποίοι θα λειτουργούν εξορθολογισμένα ασκώντας το ιατρικό τους έργο. 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ                                                                                     ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΩΦ