Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

23/11/2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί χρήστες της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης,σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη του ν.4052/2012 και του ν.4093/2012 για τη συνταγογράφηση καθολικά με βάση τη διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας.