Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

23/8/2013 Π.Ι.Σ. ''ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 27361/22-8-2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ''