Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

24/9/2014 Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. ''Ενημερωτικό Σημείωμα από συνάντηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.''

Αθήνα,24/09/2014


Ενημερωτικό Σημείωμα


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. επισκέφτηκαν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με σκοπό την ενημέρωση μας για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας και ιδιαίτερα :
Α) ατομικό όριο ανά πάροχο
Ενημερωθήκαμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιμερισμού του ατομικού ορίου ανά πάροχο και έχει ληφθεί μέριμνα για παρόχους με νέες συμβάσεις και μελλοντικές ανάγκες περίθαλψης.
Η κοινοποίηση των ορίων θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες ώστε να είναι σε γνώση των παρόχων το ποσό που θα τους αναλογεί ανά μήνα από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Β) Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες
Προτείνουμε σε όσα μέλη μας δεν έχουν ακόμα συμβληθεί με ελεγκτικές εταιρείες να το πράξουν άμεσα.
Ενημερωθήκαμε ότι η μη υπογραφή συμβάσεως ιατρικού ελέγχου από πλευράς των παρόχων με ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Επιπροσθέτως υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα τα οποία αφορούν τις παρακρατήσεις του 10% για τη χρήση του 2013 και είναι αυτονόητο ότι η καταβολή τους στους παρόχους προϋποθέτει και τον ιατρικό έλεγχο των παραστατικών.
Συνεπώς σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο πρέπει όλοι οι πάροχοι να προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης με κάποια από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.


Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου               Ι. Κλεινάκης