Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

25/11/2012 Ανακοίνωση προς τους Ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΝ.Ι.- Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Παπαγεωργόπουλο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/11/2012 και ώρα 11:00, προγραμματισμένη συνάντηση – διαβούλευση με τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλο. Η συνάντηση έλαβε χώρα σε συναινετικό κλίμα και διάθεση συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ποικίλων και οξέων προβλημάτων του κλάδου των συνεργαζομένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών (κλινικών και εργαστηριακών). Κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, στην συνάντηση επίσης συμμετείχαν οι κ.κ. Περδίκη (αρμόδια για τα οικονομικά θέματα του Οργανισμού) και Λεχουρίτης (αρμόδιος για θέματα συμβάσεων).

Στην συνάντηση εθίγησαν τα εξής θέματα και λάβαμε τις εξής απαντήσεις.
1.- Ζητήσαμε και πήραμε διαβεβαίωση για έναρξη ανοικτού δίαυλου επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Διοικητή και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, για θέματα που αφορούν τους συμβεβλημένους ιατρούς.
2.- Οι συμβάσεις θα υπογραφούν και θα αποσταλούν το συντομότερο. Θα έχουν διάρκεια έως την 31/12/2013 και η μορφή τους θα παραμείνει ως έχει συναφθεί μεταξύ των ιατρών και του Οργανισμού.
3.- Ο Οργανισμός αναγνωρίζει τις τρέχουσες οφειλές του 2012 και κάνει προσπάθεια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα. Ζητήσαμε επιτακτικά να υπάρξει ισοτιμία στις πληρωμές όλων των παρόχων και να μην ευνοούνται συστηματικά μόνο κάποιες συγκεκριμένες ομάδες και σ’ αυτό η Διοίκηση επιφυλάχθηκε να απαντήσει άμεσα, αναγνωρίζοντας όμως το δίκαιο του συγκεκριμένου αιτήματος.
4.- Η πλήρης εκκαθάριση των ήδη οφειλομένων οφείλεται στην δυσχέρεια εκ μέρους των τοπικών ΥΠΑΔ να εκκαθαρίσουν τον μεγάλο όγκο των αιτουμένων, ώστε οι πλήρεις φάκελοι με τις υποχρεώσεις να κατατεθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια ώστε έως το τέλος του έτους αποπληρωθεί και ο Αϋγουστος 2012, ώστε να μην καταστούν οι απαιτήσεις ληξιπρόθεσμές. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει, παρά του ότι έχει ήδη εξαντληθεί το 100% της Κρατικής επιχορήγησης για το έτος 2012. Ως πιθανές πηγές χρηματοδότησης, αναφέρθηκαν τα νέα ταμεία που εισήλθαν στον ΕΟΠΥΥ, το αναμενόμενο ποσό είσπραξης από το rebate και το claw back και η έκτακτη κρατική επιχορήγηση.
5- Η νομοθετημένη ενίσχυση του Οργανισμού με 1,5 δις € θα αποδοθεί με την εκταμίευση της Δόσης, ζητήσαμε δε επιτακτικά τον δίκαιο καταμερισμό αυτού του κονδυλίου, ώστε να αποπληρωθούν οι παλαιότερες απαιτήσεις των ιατρών από τα Ταμεία που εντάχθησαν στον ΕΟΠΥΥ. Αναμένεται ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) που θα καθορίσει το ύψος του “κουρέματος” και τον τρόπο της λογιστικής εκκαθάρισης των παλιών χρεών.
6.- Με το νέο νομικό πλαίσιο, το ΕΤΑΑ ήδη θεωρείται ενταχθέν στον ΕΟΠΥΥ από τον 6/2012. Η ένταξη των νέων Ταμείων δημιουργεί μείζον θέμα με τον τρέχοντα προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
7.- Η καταγραφή των παλαιότερων απαιτήσεων στο eΔΑΠΥ γίνεται για λόγους απογραφής και σύγκρισης με τα στοιχεία που διαθέτουν τα Ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και η συμπλήρωση τους δεν είναι καθοριστική για τις τελικές απαιτήσεις και αποπληρωμές. Ακόμα και αν ο ιατρός δεν δύναται να συμπληρώσει επακριβώς τα διεκδικούμενα ποσά, θα αποπληρωθεί με βάση τον τελικό έλεγχο που θα διενεργηθεί.
8.- Τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφών (eDiagnosis, eSyntagografisi & eΔΑΠΥ) και οι παρατηρήσεις μας θα μεταφερθούν στο αρμόδιο τμήμα.

Σε αντίθεση με την πολιτική της προηγούμενης διοίκησης του οργανισμού, η αποδοχή του αιτήματος συνάντησης με την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ από το νέο Πρόεδρο και η διάθεση συνεννόησης, αποτελούν σημαντικά βήματα αναγνώρισης της Ένωσης ως θεσμικού συνομιλητή. Η συνάντηση έκλεισε με την ανάληψη εκ μέρους μας της υποχρέωσης να αποστείλουμε συνολικό υπόμνημα με τις θέσεις μας, απευθείας στον Διοικητή και της υπόσχεσης από την Διοίκηση για εκ νέου σειρά συναντήσεων με την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ για αποκατάσταση των δυσλειτουργιών που έχουν ήδη επισημανθεί καθώς και όποιων νεότερων θεμάτων ανακύψουν.

Θυμίζουμε ότι η εγγραφή στην Ένωση και η συνολική αύξηση των οικονομικά ενήμερων μελών, αποτελεί το σπουδαιότερο διαπραγματευτικό όπλο που μπορεί να έχει το Επαγγελματικό μας Σωματείο. Η Ένωση θα συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντα των μελών της και μπορεί να αντλεί δύναμη από αριθμητικό μέγεθος αυτών που εκπροσωπεί.

Για το ΔΣ της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ

Ο  Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Ελευθερίου                    Χρ. Παπασιδέρης