Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

25/7/2013 Επιστολή Ι.Σ.Έβρου προς Υπουργό Υγείας - ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ