Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

26/11/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 41 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μ.Ε.Ν.) ΝΕΟΓΝΩΝ