Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

28/2/2013 ''Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας από τις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την Εγγραφή των Μαθητών στα Σχολεία''