Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

2/9/2013 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ''