Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

2/9/2013 Ι.Σ.ΡΟΔΟΥ ''Οι εξελίξεις στον ΕΟΠΥΥ και το ιατρικό συνδικαλιστικό κίνημα του Α’ Αντιπρόεδρου ΠΙΣ Γιάννη Μπασκόζου''

Συνημμένο Αρχείο: