Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

31/1/2013 Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ ''ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΕΕΛΠΝΟ''

Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Προς  

κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο –

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

           

Αθήνα 31.01.2013

 

Α.Π 35204

 

 

ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΕΕΛΠΝΟ»

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,       

επειδή έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα ιατρών –μελών μας αναφορικά με την δημιουργία και την λειτουργία του Υγειονομικού Χάρτη μέσω του Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο, επιθυμούμε δια της παρούσης να μας ενημερώσετε εάν έχετε εγκρίνει το περιεχόμενο της εν λόγω φόρμας – υποβολής την οποία και καλούνται οι γιατροί να την συμπληρώσουν.

Σκοπός του εν λόγω έργου όπως αναφέρεται είναι «η ανάπτυξη της απαιτούμενης οργανωτικής, θεσμικής και πληροφοριακής υποδομής για την συστηματική συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων, με γεωγραφική αναφορά, που θα παρέχει άμεση, έγκυρη και χαμηλού κόστους πληροφόρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η τεκμηριωμένη χάραξη και άσκηση πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με γνώμονα την κάλυψη των πραγματικών αναγκών υγείας του πληθυσμού.»

Έχει όμως ανακύψει ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την αναγραφή των ιατρικών ειδικοτήτων στο πεδίο: «Ειδικότητα», καθώς καταγράφονται ειδικότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 415/1994 αναφορικά με τον χρόνο ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας, αλλά ούτε και σε συναφή νομοθετήματα.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τα ανωτέρω θέματα καθώς επίκειται η ημερομηνία λήξης υποβολής της σχετικής φόρμας από τους ιατρούς.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                            ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ