Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

3/9/2013 Π.Ι.Σ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ''Συνάντηση Προεδρείου Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Ομοσπονδίας Ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με Υπουργό Υγείας''

Συνημμένο Αρχείο: