Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

4/2/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ''Το ΔΣ ΕΟΠΥΥ έθεσε το ζήτημα της υπόστασης του ΕΟΠΥΥ, εκφράζοντας την υποστήριξη του προς τον ΕΟΠYΥ''

Συνημμένο Αρχείο: