Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

4/2/2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνημμένο Αρχείο: