Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

5/6/2015 Σ.Ε.Υ.Π. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Διαδικτυακή εφαρμογή εκτύπωσης εκκαθαριστικού / βεβαίωσης αποδοχών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.''

05/06/2015
Διαδικτυακή εφαρμογή εκτύπωσης εκκαθαριστικού/βεβαίωσης αποδοχών ΕΟΠΥΥ Αρχικά απαιτείται πιστοποίηση χρήστη μόνο την πρώτη φορά για εγγραφή στην υπηρεσία. Κατά το πρώτο στάδιο της εγγραφής στην ηλεκτρονική υπηρεσία –στάδιο πιστοποίησης χρήστη – στην συμπλήρωση των σχετικών πεδίων για την εγγραφή στην υπηρεσία παρακαλούνται οι χρήστες της εφαρμογής όπως συμπληρώσουν μόνο τα πεδία τα οποία είναι απαιτούμενα, και όπως αφήσουν κενά τα λοιπά πεδία. Yποχρεωτικά είναι τα πεδία στα οποία απεικονίζεται δίπλα από αυτά το σύμβολο του αστερίσκου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα του taxis net έχει ανέβει ήδη το αρχείο το οποίο περιλαμβάνει την αντίστοιχη πληροφόρηση.
περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης
περισσότερα