Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

6/2/2013 Ε.Ο.Φ. ''Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης λήξεως''

Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας

Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης λήξεως
Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων του ΕΟΦ ανακοινώνει ότι οι ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που λήγουν 31/12/2013, θα υποβληθούν κατά το διάστημα 11-29/3/2013, σύμφωνα με το συνημμένο στην σχετική εγκύκλιο προγραμμα υποβολής αιτήσεων ανανέωσης. Για την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθηθεί και εφέτος  το σύστημα υποβολής μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που εφαρμόζεται επιτυχώς από το 2008.

Συνημμένο Αρχείο: