Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

6/2/2013 Ε.Ο.Φ. ''Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για κάλυψη νοσοκομειακών και κλινικών αναγκών''

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8578 - 31/1/2013

Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για κάλυψη νοσοκομειακών και κλινικών αναγκών
Σας γνωστοποιούμε ότι το ΔΣ/ΕΟΦ με την απόφ. ΔΣ/ΕΟΦ 0-8 /21-1-2013 σχετικά με τις άδειες παραγωγής αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη νοσοκομειακών αναγκών, αποφάσισε την παράταση της ισχύος της Εγκυκλίου – Απόφασης με αρ. πρωτ. 65643 / 28-9-2010 για ένα έτος, μέχρι 31-12-2013, η οποία θα είναι και η τελευταία που χορηγείται.

 

Συνημμένο Αρχείο: