Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

6/2/2013 Ι.Σ.ΞΑΝΘΗΣ ''ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.''