Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

6/2/2013 Π.Ι.Σ. Ενημέρωση Ιατρικών Συλλόγων σχετικά με έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης