Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

6/9/2013 Επιστολή του Σ.Ε.Υ.Π.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος προς τον Υπουργό Υγείας κ.Α.Γεωργιάδη με θέμα "Απάντηση για τη μεθοδευόμενη κατάργηση των μονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ."