Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

7/7/2015 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ. ''Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν.4321/2015''

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4331/02-07-2015 δόθηκε παράταση ισχύος του Ν. 4321 για τη ρύθμιση των 100 δόσεων έως 31/07/2015.