Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

7/7/2015 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Βεβαίωση ποσών rebate και claw back για το έτος 2014''

Αθήνα, 07/07/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 

   Σας ανακοινώνουμε ότι στην κεντρική σελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στις « Εφαρμογές -> Ενημέρωση Συναλλασομένων » έχει εμφανιστεί στα « Μηνύματα » των παρόχων η ¨ Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) και ποσού επιστροφής ( rebate ) έτους 2014 ¨, προς ενημέρωσης σας.

LINK     

      Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Γιώργος Βουγιούκας                      Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                              Βιοχημικός