Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

7/9/2015 Ι.Σ.ΠΑΤΡΩΝ - Δελτίο τύπου: Υπερσυνταγογράφηση ή «υπερσυκοφάντηση»