Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

8/12/2012 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. Ανακοίνωση – Ενημέρωση( Για όσους υποβληθεί σε συμψηφισμό με το ΤΣΑΥ )

Αθήνα, 08/12/2012

 

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

   Μετά την επικοινωνία που είχαμε με τη Διοίκηση του ΤΣΑΥ και την επικοινωνία που είχαμε με τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , σχετικά με την καταχώρηση των οφειλομένων των προηγούμενων ετών (2009-2011) στο ηλεκτρονικό σύστημα του e – ΔΑΠΥ, για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό ταμείο (ΤΣΑΥ), για όσα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια έχουν υποβληθεί σε συμψηφισμούς των εργοδοτικών εισφορών τους με τις δαπάνες που έχουν υποβάλλει (για τον εκάστοτε μήνα των προηγούμενων ετών ,μέχρι 31/12/2011) θα ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

   Στο πεδίο « Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. », θα καταχωρίσουν το συνολικό αιτούμενο ποσό που απαιτούν από το ΤΣΑΥ, για τον εκάστοτε μήνα και στο πεδίο «Παρατηρήσεις » θα σημειώσουν ότι έχουν υποβληθεί σε συμψηφισμό, καθώς και θα αναγράψουν το ποσό των εργοδοτικών εισφορών που έχουν συμψηφίσει.

   Τέλος, θα σημειώσουν το ποσό που τελικά απαιτούν από το ταμείο.

   (Π.Χ. : Αν για έναν μήνα οι δαπάνες που έχει υποβάλλει στο ΤΣΑΥ ένα διαγνωστικό κέντρο είναι 1.000 ευρώ και οι εργοδοτικές εισφορές αναλογούν σε 800 ευρώ για το μήνα αυτό, στο πεδίο «Ποσό προ Φ.Π.Α. » θα καταχωρηθούν τα 1.000 ευρώ και στο πεδίο « Παρατηρήσεις » θα αναγραφεί ότι υπάρχει συμψηφισμός και ότι οι εργοδοτικές εισφορές για το ΤΣΑΥ είναι 800 ευρώ.)

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Βουγιούκας                      Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                            Βιοχημικός