Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

8/2/2013 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών όταν συνταγογραφεί ο ελεγκτής ιατρός''