Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

8/2/2013 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή επικαιροποίησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας (ΗΦΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή επικαιροποίησης/ ενημέρωσης στοιχείων του Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας (ΗΦΕ).
Εν όψει και των διατάξεων του Ν.3996/2011, σύμφωνα με τις οποίες «… οι εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς ή ζητούν την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Τομέων τυχόν μεταβολές των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών (την οριστική ή προσωρινή διακοπή ή μεταβολή των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, των κατά νόμο υπεύθυνων, της έδρας της εταιρείας και προκειμένου περί φυσικών προσώπων τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους), κ.λπ. Ως χρόνος γνωστοποίησης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου των ανωτέρων συμβάντων μηνός ...», οι εργοδότες θα πρέπει να προβούν και να προβαίνουν εφ’ εξής σε ενημέρωση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού τους Φακέλου κάθε φορά που προκύπτουν μεταβολές, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής και αποστέλλοντας εν συνεχεία φωτοαντίγραφα των σχετικών παραστατικών, που πιστοποιούν τις ανωτέρω μεταβολές στις κατά τόπους υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών.

Η εφαρμογή θα λειτουργεί πιλοτικά μέχρι 15/2/2013.

Τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε είναι τα εξής:
1. Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (εάν δεν έχετε ήδη εγγραφεί).
2. Είσοδο στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονικός Φάκελος Εργοδότη/ Παρόχου Υγείας»

Για οδηγίες σχετικά με την εγγραφή, πατήστε εδώ .
Για οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική ενημέρωση και τη χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας, θα αναρτηθεί σύντομα και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Η εφαρμογή διαθέτει online βοήθεια για την καθοδήγησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Μονάδα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟΔΙΣ. Επισκεφθείτε το web site και επιλέξτε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Υποστήριξη για τους τρόπους εξυπηρέτησής σας.