Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

8/5/2014 Ι.Σ.ΠΑΤΡΩΝ ''Ενημέρωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί προγραμματισμένης επίσχεσης εργασίας του εργαστηριακού τομέα''