Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

8/5/2014 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Ανακοίνωση σχετικά με την επίσχεση''

Αθήνα, 08/05/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

  Σας επισυνάπτουμε την επιστολή που απευθύνεται στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την οποίαν θα πρέπει να αναρτήσετε σε εμφανή σημεία των χώρων αναμονής των μονάδων σας και να  την παραδίδετε μαζί με τις απαντήσεις των εξετάσεων που διενεργείτε, μέσω της οποίας θα τους ενημερώνουμε για τους λόγους που μας αναγκάζουν να κατέλθουμε όλοι μαζί σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών υγείας και αναδεικνύουμε τις τεράστιες ευθύνες του Οργανισμού και του Υπουργείου Υγείας για την ταλαιπωρία που υφίστανται.

Επιστολή προς τους ασφαλισμένους (Μορφή WORD)

   Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Γιώργος Βουγιούκας                      Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                              Βιοχημικός