Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

8/5/2015 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Σχετικά με την επίσχεση''

Αθήνα, 08/05/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

   Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι επειδή οι εξελίξεις όσον αφορά την επίσχεση παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προχώρησαν πολύ γρηγορότερα και ως εκ τούτου σε κάποιες μονάδες μελών μας έχουν κλειστεί ένας μικρός αριθμός ραντεβού την προσεχή εβδομάδα που ξεκινάει η επίσχεση και εφόσον δεν έχουν την δυνατότητα να τις εκτελέσουν αύριο Παρασκευή ή το Σάββατο 9 και 10/05/2014 και για να μην υπάρξει η παρεξήγηση μεταξύ των παρόχων για αθέμιτο ανταγωνισμό, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εν λόγω ασφαλισμένους ότι για να τους παράσχετε τις υπηρεσίες σας θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο του κρατικού τιμολογίου.
   Σε περίπτωση που κάποιοι εξ’ αυτών αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν, παρακαλούμε όπως παράσχετε τις υπηρεσίες δωρεάν.

       Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Γιώργος Βουγιούκας                      Ιωάννης Καραμηνάς
 Ιατρός Ακτινολόγος                              Βιοχημικός