Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

8/6/2015 Ανακοίνωση του Σ.Ε.Υ.Π.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκης - Β.Ελλάδος