Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

9/10/2012 ΕΓΓΡΑΦΑ Σ.Ε.Ι.Ξ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.