Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

9/4/2014 Π.Ε.Ε.ΒΙ. ''ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ''

Αγαπητοί συνάδελφοι

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι διαβουλεύσεις της Πανελλήνιας Διαπραγματευτικής Επιτροπης με τον ΕΟΠΥΥ με άμεσο στόχο την ανεύρεση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν την αποπληρωμή του κάθε εκτελούμενου παραπεμπτικού και αποκλεισμό της επανόδου του claw back.

Έτσι μέχρι στιγμής (αν δεν αλλάξουν τίποτα) καταλήξαμε στα εξής:

1) Κατ’ αρχήν συμφωνήθηκε να υπάρξει έλεγχος στην συνταγογράφηση των εξετάσεων από τους κλινικούς γιατρούς με εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων υπό τον τύπο των «κατευθυντηρίων οδηγιών».

2) Κατανομή του όποιου κλειστού προϋπολογισμού ανά Νομό (με πληθυσμιακά κριτήρια) και ανά εκτελούσες ειδικότητες (Βιοπαθολόγοι, Ακτινολόγοι, Καρδιολόγοι για τις εξετάσεις των κλπ).

Κατόπιν ο αναλογών στην κάθε περίπτωση προϋπολογισμός θα κατανέμεται ανά πάροχο (εργαστήριο) σαν ανώτατο όριο αποζημίωσης δαπάνης με κριτήρια τα οποία θα είναι και αντικείμενο της αμέσως επόμενης συνάντησης.

Όπως καταλαβαίνετε όσον αφορά την συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, βρισκόμαστε σε ένα λεπτό σημείο όπου τα πράγματα είναι κρίσιμα και λεπτά και μέχρι να υπογραφεί η τελική συμφωνία όλα είναι ρευστά.

Συνιστούμε προς το παρόν ψυχραιμία αλλά και ετοιμότητα για άμεση και καθολική αντίδραση στην περίπτωση παρελκυστικής τακτικής ή αρνητικών εξελίξεων για τα οποία θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                        Η Γ. Γραμματέας

Σπύρος Κραμποβίτης                            Μαρία Καλαμάρη