Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

9/5/2013 Ι.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ''Επείγουσα Ανακοίνωση για τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων''

Πειραιάς, 9-5-2013

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ας μην μάχονται ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. Κος Τούντας και ο μέχρι πρότινος πολιτικός του προϊστάμενος πρώην Υπουργός Υγείας Κος Λοβέρδος για την πατρότητα της ακύρωσης των ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων, που αφορά και τη διακίνηση-χορήγηση φαρμάκων-κουπονιών, διότι και οι δύο ουδέποτε υιοθέτησαν τις εκκλήσεις-παρατηρήσεις-θέσεις που εναγωνίως ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά ζητούσε τα τελευταία τρία χρόνια να υλοποιηθούν με έγγραφά του, όπως :

- Τη χορήγηση φαρμάκων μόνο με ιατρική συνταγή

- Την κατάργηση των κουπονιών και εφαρμογή του γραμμικού κώδικα (bar code) στις συσκευασίες των φαρμάκων

- Τις συνέπειες της δυνατότητας αποκόλλησης των κουπονιών και της μη ακύρωσής τους

- Τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ελληνική αγορά

- Τον έλεγχο-ακύρωση των κουπονιών των φαρμάκων στα οποία γίνονταν παράλληλες εξαγωγές κλπ.

Αν μας είχαν ακούσει η φαρμακευτική δαπάνη δεν θα εκτοξευόταν (όπως οι ίδιοι λέγανε και λένε), ούτε θα εύρισκαν ως λύσεις την αύξηση των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στην αρνητική λίστα (τα οποία πληρώνει εξ ολοκλήρου ο πολίτης), την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων ή την επιβάρυνση λόγω δραστικής ουσίας του ασφαλισμένου με επιπλέον φαρμακευτική δαπάνη, όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ του φαρμάκου που του γράφει ο ιατρός του με αυτό που του παρέχει το Ταμείο του.

Όλα τα σημερινά διαδραματιζόμενα στη φαρμακευτική περίθαλψη θα είχαν αποφευχθεί και οι πολίτες δεν θα γίνονταν «πειραματόζωα».

Οι «κωμικοτραγικές» αντεγκλήσεις των υπευθύνων του χώρου της Υγείας δεν βοηθούν την Περίθαλψη, δεν προστατεύουν τη Δημόσια Υγεία.

Το μόνο που τους συνιστούμε να κάνουν ως συνυπεύθυνοι αυτής της κατάστασης, είναι να σιωπήσουν και να μην προσπαθούν να οικειοποιηθούν προς ίδιον όφελος προτάσεις άλλων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ                                                          ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΩΦ