Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

9/6/2015 Π.Ι.Σ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ