Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

9/9/2014 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ