Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

9/9/2014 Π.Ε.Ε.ΒΙ. ''ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.''

Αγαπητοί συνάδελφοι

Λόγω των πολλών ερωτημάτων  που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 3 της Υ.Α. για το πλαφόν όσον αφορά το θέμα των ορίων και ελέγχων των συνταγογραφουμένων εξετάσεων,  η ΠΕΕΒΙ έστειλε το παρακάτω ερώτημα ζητώντας την άμεση διευκρινιστική ανακοίνωση απο τον ΕΟΠΥΥ:

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ   ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 (Μέγαρο Ερμής), ΑΘΗΝΑ 10678 τηλ.210 3304298, fax 3802219

 

Αριθ. Πρωτ.   132                                                         Αθήνα   09-09-2014

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

ΠΡΟΣ:ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ κο Δ. ΚΟΝΤΟ

ΘΕΜΑ: διευκρινίσεις πάνω στο άρθρο 3 της ΥΑ Υ9/οικ 70521

Κε Πρόεδρε

Στην Υπουργική απόφαση Υ9/οικ 70521, άρθρο 3, αναφέρονται οι περιορισμοί στην συνταγογράφηση των εξετάσεων.

Οι περιορισμοί αυτοί είναι και ποιοτικοί υπό τον τύπο κατευθυντηρίων γραμμών   και ποσοτικοί, υπό τον τύπο αριθμητικού περιορισμού αναγραφής εξετάσεων, ανά κατηγορία και ανά ειδικότητα.

Η ισχύς δε του συγκεκριμένου άρθρου αρχίζει από 1-9-14

Ζητούμε λοιπόν διευκρινίσεις στα εξής ερωτήματα:

1) Ο Εργαστηριακός γιατρός είναι υποχρεωμένος να ελέγχει και να αρνείται την εκτέλεση εξετάσεων που αφίστανται από τους περιορισμούς και τα όρια που θέτει το άρθρο 3;

2) Μέχρι να υλοποιηθεί από την ΗΔΙΚΑ η εφαρμογή έκδοσης των δύο ειδών παραπεμπτικών, ανάλογα με τον αριθμό των αναγραφομένων εξετάσεων (τα εκτελούμενα και τα μη εκτελούμενα σε ιδιώτες), ποιές εξετάσεις υποχρεούται να εκτελεί ο Εργαστηριακός γιατρός; Όλες όσες αναγράφονται στα παραπεμπτικά ή αυτές που ορίζει η Υπουργική απόφαση Υ9/οικ 70521, άρθρο 3;

Και δεδομένου ότι η ισχύς του άρθρου 3 αρχίζει από 1-9-14, ποιός θα πληρώσει τις δαπάνες των εξετάσεων, των πέραν των οριζομένων στην ανωτέρω ΥΑ;

Παρακαλούμε αναμένουμε  άμεσα τις περαιτέρω διευκρινίσεις σας

 

Για το ΔΣ

 

  Ο Πρόεδρος                                                            Η Γ. Γραμματέας                

      

                                                  

Σπύρος Κραμποβίτης                                                                     Μαρία Καλαμάρη