Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

9/9/2014 Π.Ι.Σ. ''Επιτακτική ανάγκη η κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Υγεία στις Νησιωτικές Περιοχές''