Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

9/9/2014 Π.Ι.Σ. ''Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί όλους τους ιατρούς στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου''