Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

E.T.A.A.-T.Y. ''Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Α εξαμήνου 2015 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού''

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Α΄ εξαμήνου 2015 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι τις 30/6/2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99, όπως ισχύει.

Διαβάστε αναλυτικά τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.