Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Kατάργηση της Υπουργικής Απόφασης Γ.Υ. 39Α (ΦΕΚ 1002/Β/2012) ‘’Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων’’